Bizden Haberler

GKLP BLOGYOĞUNLAŞTIRILMIŞ DİJİTALLEŞME ÇAĞINA “MERHABA”


Yazar: Zehra ÖNEY

Yaklaşık iki senedir pandemi ile mücadele eden dünyamızda, çalışma hayatımızdan sosyal hayatımıza kadar birçok konuda değişiklikler meydana geldi. Tüketim alışkanlıklarımız ve ihtiyaçlarımız pandemiye paralel olarak farklı bir gelişim gösterdi. Bu nedenle eğitim, iş, sağlık hatta günlük hayatta dijital araçların önemi hızla arttı. Bu beklenmeyen durumlar karşısında yoğunlaştırılmış dijitalleşme çağına geçiş yaptık. Tüm sektörlerin yeni çağa adaptasyon ve uyum sağlama süreçleri başladı. Yoğunlaştırılmış dijitalleşme çağı; yapay zeka, nesnelerin interneti, savunma sanayi, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve robotik gibi çalışmaların hızlanmasına ve gelişmesine neden oldu...

Devamı için tıklayın